Landmeting vanuit de lucht

Een 3d scan van de buitenwereld

Efficiënt en nauwkeurig 

Wij meten elk landschap in door systematisch over het gebied heen te vliegen met een drone of bemand vliegtuig. Daarbij nemen we honderden foto’s met vooraf ingestelde opnamehoeken en overlapping, die we op basis van fotogrammetrische principes verwerken tot verschillende informatieproducten. Afhankelijk van de vereiste nauwkeurigheid voegen wij daar grondmetingen aan toe (RTK paspunten en controlepunten) met een absolute nauwkeurigheid van enkele centimeters in het coördinatensysteem. 

Kant-en-klare informatieproducten

Door middel van de overlap in de luchtfoto’s kan er aerial triangulatie worden uitgevoerd. Er wordt dan een 3d puntenwolk gemaakt van miljoenen meetpunten. Deze puntenwolk dient als basis voor verschillende informatieproducten zoals 3d modellen, hoogtemodellen en geometrisch gecorrigeerde fotokaarten. 

Hoogtemodellen

Digitale oppervlakte modellen waarbij de hoogte van het maaiveld inclusief alle objecten wordt aangegeven in een coördinatensysteem. Te gebruiken voor ontwerp doeleinden. 

3D mesh

Fotorealistische 3D modellen in hoge resolutie van een landschap of stedelijke omgeving. Te gebruiken voor visualisatie doeleinden en gebiedsbeheer. 

True orthofoto’s

True orthofoto’s zijn geometrisch gecorrigeerde fotokaarten waarop gebouwen en objecten loodrecht en zonder vertekening worden weergegeven. Te gebruiken voor ontwerp- en karteringswerkzaamheden.

Oblique foto’s

Oblique foto’s zijn luchtfoto’s genomen onder een hoek van 45 graden. Te gebruiken voor inspectiedoeleinden en gebiedsbeheer.

Onze opdrachtgevers