Technische ondersteuning voor een effectief maaibeleid

Techmaps biedt innovaties waarmee waterplanten effectief worden gemonitord en gemaaid

Overzicht van de waterplanten

 

Wij monitoren waterplanten met fotokaarten gemaakt vanuit drones, vliegtuigen en satellieten. Daarmee ondersteunen we sinds 2018 de maai-activiteiten en ecologisch onderzoek in het IJsselmeergebied. We hebben een unieke technologie ontwikkeld om waterplanten snel en duidelijk in kaart te brengen, waarbij afhankelijk van de weersomstandigheden de planten zichtbaar zijn tot 2 meter onder het wateroppervlak. Het resultaat is een actueel en vlakdekkend overzicht van de waterplant bedekking.

“Meer resultaat tegen lagere kosten” 

“De Stichting Maaien maait al jaren waterplanten op de Randmeren. Onder vaak lastige omstandigheden door wind en golven. Desondanks maken de luchtfoto’s en de door Techmaps ontwikkelde maaiapp het maaien effectief en nauwkeurig. Meer resultaat tegen lagere kosten. En wat ook telt: altijd snelle, deskundige en inventieve ondersteuning!”

Kees Kooijman

Voorzitter, Stichting Maaien Waterplanten Randmeren

“De maaiapp heeft zich bewezen als een nuttig instrument”

“De app bevat veel informatie-lagen die (afhankelijk van het doel) aan en uitgezet kunnen worden. Het maakt het maaien effectiever en de informatie voor de gebruikers betrouwbaar. Voor Gastvrije Randmeren is de communicatie met maaiboten en watersportorganisaties van groot belang.”

Eveline van der Beek

Project- en communicatie , Gastvrije Randmeren

“We willen niet meer zonder”

“Maaien van waterplanten is lastig. De grenzen van de maaivakken staan niet op het water getekend. En bij een beetje wind en golven zijn de planten niet of nauwelijks zichtbaar. Met de app verschijnen de gemaaide banen meteen op een tablet scherm op een ondergrond van luchtfoto’s van de planten. Dus altijd nauwkeurig maaien. We willen niet meer zonder.”

Henk Timmer

Uitvoerder, Boot HK3 A

Meer maaien tegen lagere kosten


Naast de behoefte aan monitoring bestaat de wens om de maai-operaties beter te coördineren en om nauwkeuriger te maaien. Vanaf een maaiboot is het niet goed mogelijk om te zien waar de waterplanten zich bevinden, zeker bij wind en golven. Bovendien is het dan lastig om in rechte banen te maaien. Het gevolg is dat stroken niet altijd worden gemaaid en dat er een te grote overlappingen ontstaat. Dit gaat ten koste van het gewenste resultaat en het rendement.

Om deze problemen op te lossen hebben we de Techmaps Maai App ontwikkeld. De app bevat twee modules; voor de managers die het maaiprogramma overzien en voor de uitvoerders die het maaiwerk uitvoeren. 

Managers hebben een dashboard waaruit ze de hele operatie in real-time volgen en aansturen. Ze zien de maaiboten varen en verschillende datalagen, zoals de actuele waterplant bedekkingskaarten, betonning, bodemdiepte en RWS-puntmetingen. Op basis van deze gegevens tekenen de managers de maai-vakken strak om de waterplanten heen om de uitvoerders te laten zien waar ze moeten maaien.

 

De uitvoerders gebruiken de app als navigatiemiddel vanuit hun stuurhut. Ze zien waar ze varen ten opzichte van de waterplanten en maai-vakken. Ze zien precies waar ze hebben gemaaid en waar ze nog moeten maaien. Zo kunnen uitvoerders doelgerichter te werk gaan en de maai-stroken beter op elkaar aan laten sluiten.

De managers zien ook in real-time waar de uitvoerders varen, waar ze gemaaid hebben en waar ze nog moeten maaien. Zo kan de operatie optimaal worden gecoördineerd. En door nieuwe bedekkingskaarten aan de app toe te voegen worden de effecten van het maaien zichtbaar en kan overwogen worden of volgende maairondes zinvol zijn.

Het aggregeren en visualiseren van al deze gegevens in de Techmaps Maai App zorgt voor betere samenwerking tussen de betrokken partijen en betere allocatie van middelen. Zo kan er meer en zorgvuldiger worden gemaaid tegen lagere kosten.

Informeer de waterrecreant

 

Wij werken momenteel aan een publieke versie van de app voor alle waterrecreanten. De app geeft een actueel vlakdekkend overzicht waar de waterplanten voorkomen in het Zuidelijk IJsselmeergebied en waar en wanneer er is gemaaid. Omdat ook de eigen gps-locatie zichtbaar is kan men de app gebruiken om naar plant vrije gebieden toe te varen om daar zonder hinder te recreëren.

Wij bieden technische ondersteuning aan