Technische ondersteuning
voor een effectief maaibeleid

Techmaps biedt innovaties waarmee waterplanten effectief worden gemonitord en gemaaid

Overzicht van de waterplanten

Wij monitoren waterplanten met fotokaarten gemaakt vanuit drones, vliegtuigen en satellieten. Daarmee ondersteunen we sinds 2018 de maai-activiteiten en ecologisch onderzoek in het IJsselmeergebied. We hebben een unieke technologie ontwikkeld om waterplanten snel en duidelijk in kaart te brengen, waarbij afhankelijk van de weersomstandigheden de planten zichtbaar zijn tot 3 meter onder het wateroppervlak. Het resultaat is een actueel en vlakdekkend overzicht van de waterplant bedekking.

“Meer resultaat tegen lagere kosten” 

“De Stichting Maaien maait al jaren waterplanten op de Randmeren. Onder vaak lastige omstandigheden door wind en golven. Desondanks maken de luchtfoto’s en de door Techmaps ontwikkelde maaiapp het maaien effectief en nauwkeurig. Meer resultaat tegen lagere kosten. En wat ook telt: altijd snelle, deskundige en inventieve ondersteuning!”

Kees Kooijman

Voorzitter, Stichting Maaien Waterplanten Randmeren

“De maaiapp heeft zich bewezen als een nuttig instrument”

“De app bevat veel informatie-lagen die (afhankelijk van het doel) aan en uitgezet kunnen worden. Het maakt het maaien effectiever en de informatie voor de gebruikers betrouwbaar. Voor Gastvrije Randmeren is de communicatie met maaiboten en watersportorganisaties van groot belang.”

Eveline van der Beek

Project- en communicatie , Gastvrije Randmeren

“We willen niet meer zonder”

“Maaien van waterplanten is lastig. De grenzen van de maaivakken staan niet op het water getekend. En bij een beetje wind en golven zijn de planten niet of nauwelijks zichtbaar. Met de app verschijnen de gemaaide banen meteen op een tablet scherm op een ondergrond van luchtfoto’s van de planten. Dus altijd nauwkeurig maaien. We willen niet meer zonder.”

Henk Timmer

Uitvoerder, Boot HK3 A

Meer maaien tegen lagere kosten

Naast de behoefte aan monitoring bestaat de wens om de maai-operaties beter te coördineren en om nauwkeuriger te maaien. Vanaf een maaiboot is het niet goed te zien waar de waterplanten zich bevinden, zeker bij wind en golven. Bovendien is het dan lastig om in rechte banen te maaien. Het gevolg is dat er grote overlappingen ontstaan bij het maaien en dat sommige delen worden overgeslagen. Dit gaat ten koste van het gewenste resultaat en rendement.

De Techmaps Maai App lost deze problemen voor een groot deel op. De app bevat twee modules die met elkaar samen werken; voor de uitvoerders die het maaiwerk uitvoeren en voor de managers die het maaiprogramma overzien. 

Managers hebben een online dashboard waaruit ze de hele operatie in real-time volgen en aansturen. Ze zien live de positie van de maaiboten en alle vaar- en maaibewegingen worden opgeslagen en gevisualiseerd. Ze zien verschillende datalagen, zoals betonning, bodemdiepte, RWS-puntmetingen en de actuele waterplant inspectiekaarten. Op basis van die informatie tekenen managers de maai-vakken strak om de waterplanten heen om de uitvoerders te laten zien waar ze precies moeten maaien. Hierdoor kan aanzienlijk worden bespaard op het maaibudget, of kan het vergunde aantal hectaren worden verdeeld over een groter gebied.

De uitvoerders gebruiken de app vanuit hun stuurhut. Ze zien waar ze varen ten opzichte van de waterplanten en maai-vakken. Ze zien precies waar ze hebben gemaaid en waar ze nog moeten maaien. Zo kunnen uitvoerders doelgerichter te werk gaan en de maai-stroken beter op elkaar aansluiten.

Het aggregeren en visualiseren van alle gegevens de in de Techmaps Maai App zorgt voor betere samenwerking tussen de betrokken partijen. Er kan meer en zorgvuldiger worden gemaaid tegen lagere kosten.

De app is sinds 2020 in gebruik op de Randmeren en sinds 2021 op het IJmeer en Markermeer.

Informeer de watergebruiker

Wij werken momenteel aan een publieke versie van de app voor alle waterrecreanten. De app geeft een actueel vlakdekkend overzicht waar de waterplanten voorkomen in het zuidelijk IJsselmeergebied en waar en wanneer er is gemaaid. Zo kan men naar plant vrije gebieden toe te varen om daar zonder hinder te recreëren.

Wij bieden oplossingen aan